Fonty główne [ kategoria a ]

Fonty z kategorii [ A ] wykorzystywane są głównie przy edycji tekstów głównych oraz personalizacji osób zapraszanych, a także cytatów.

Fonty IMIENNE, OZDOBNE [ kategoria B ]

Fonty z kategorii [ B ] wykorzystywane są głównie przy edycji tekstów pobocznych, imion głównych, nazw uroczystości.

Ikony obrazkowe – rebusy prezentowe

Ikony obrazkowe najczęściej wykorzystywane przy rebusach prezentowych, ich łączenie jest dowolne