polityka prywatnosci

Polityka prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w ?cookies? w Sklepie internetowym www.paperstudio.pl
Informacje og贸lne
Niniejszy dokument okre艣la zasady Polityki prywatno艣ci w Sklepie internetowym (dalej jako ?Sklep Internetowy?). Administratorem Sklepu internetowego jest :

Paper&Lolie Sp. z o.o
 
Kornica, ul. Ku藕nicza 35
26-200 Ko艅skie
S膮d Rejonowy w Kielcach X Wydzia艂 Gospodarczy
KRS nr 0000921187;Nip 6581993855: Regon 389911349 
Kapita艂 zak艂adowy: 50000z艂
 
 

Wyrazy u偶yte z du偶ej litery maj膮 znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.Administrator Sklepu internetowego dok艂ada szczeg贸lnych stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci i informacji mu przekazanych, a dotycz膮cych Klient贸w Sklepu internetowego. Administrator z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych, w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnion膮 modyfikacj膮, jak r贸wnie偶 przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.Adresatem mo偶liwo艣ci korzystania z Towar贸w i Us艂ug dost臋pnych na stronie internetowej nie s膮 dzieci poni偶ej 16 roku 偶ycia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotycz膮cych dzieci poni偶ej 16 roku 偶ycia.

Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Paper&Lolie Sp. z o.o
Kornica, ul. Ku藕nicza 35
26-200 Ko艅skie
S膮d Rejonowy w Kielcach X Wydzia艂 Gospodarczy
KRS nr 0000921187;Nip 6581993855: Regon 389911349 
Kapita艂 zak艂adowy: 50000z艂
 
W sprawie Twoich danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych osobowych za pomoc膮:
 • poczty elektronicznej info@paperstudio.pl
 • poczty tradycyjnej ? Sp贸艂dzielcza 16, 26-200 Ko艅skie
 • formularza kontaktowego, kt贸ry mo偶esz znale藕膰 pod adresem www.paperstudio.pl/kontakt
 • telefonu +48 692 379 393

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach i zakresie:

 • podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na Twoje 偶膮danie (np. za艂o偶enie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione has艂o, p艂e膰; je偶eli rejestracja Konta nast臋puje za po艣rednictwem zewn臋trznej us艂ugi uwierzytelniaj膮cej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imi臋 i nazwisko, a je偶eli rejestrujesz si臋 przy zakupie Towar贸w zbieramy Twoje imi臋 i nazwisko i dane podane w celu realizacji zam贸wienia takie jak adres do wysy艂ki; w celu 艣wiadczenia Us艂ug wymagaj膮cych za艂o偶enia Konta takich jak: prowadzenie historii zam贸wie艅, informowanie o statusie realizacji zam贸wienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towar贸w;
 • w celu 艣wiadczenia Us艂ug niewymagaj膮cych za艂o偶enia Konta i zakupu Towaru, tj. przegl膮danie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towar贸w, przetwarzamy dane osobowe dotycz膮ce Twojej aktywno艣ci w Sklepie internetowym, tzn. dane dotycz膮ce przegl膮danych przez Ciebie Towar贸w, dane dotycz膮ce sesji Twojego urz膮dzenia, systemu operacyjnego, przegl膮darki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzeda偶y Towar贸w (np. dor臋czenia zam贸wionych Towar贸w), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towar贸w, takie jak imi臋 i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotycz膮ce p艂atno艣ci, a je偶eli dokonujesz zakupu za po艣rednictwem Konta, dodatkowo ustanowione has艂o;
 • w celu statystyk korzystania z poszczeg贸lnych funkcjonalno艣ci dost臋pnych w Sklepie internetowym, u艂atwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotycz膮ce Twojej aktywno艣ci w Sklepie Internetowym oraz ilo艣ci czasu sp臋dzanego na ka偶dej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urz膮dzenia, danych dotycz膮cych Twojej przegl膮darki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszcze艅 oraz obrony przed roszczeniami w post臋powaniu s膮dowym i innymi organami egzekucyjnymi, mo偶emy przetwarza膰 Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towar贸w lub za艂o偶eniu Konta oraz inne dane niezb臋dne do udowodnienia istnienia roszczenia lub kt贸re wynikaj膮 z wymogu prawnego, nakazu s膮dowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosk贸w oraz odpowiedzi na pytania Klient贸w, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niekt贸re dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak r贸wnie偶 dane dotycz膮ce zam贸wienia Towaru i innych 艣wiadczonych przez nas Us艂ug b臋d膮ce przyczyn膮 reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach do艂膮czonych do reklamacji, skarg i wniosk贸w;
 • w celu marketingu naszych Towar贸w i Us艂ug oraz naszych klient贸w i partner贸w, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotycz膮ce Twojej aktywno艣ci w Sklepie internetowym w tym zam贸wie艅, kt贸re s膮 rejestrowane i przechowywane za po艣rednictwem plik贸w cookies, a w szczeg贸lno艣ci historia zam贸wie艅, historia wyszukiwani, klikni臋cia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywno艣膰 zwi膮zana z nasz膮 komunikacj膮 z Tob膮. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywno艣ci w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w. Us艂ugi te polegaj膮 na wy艣wietlaniu naszych komunikat贸w na stronach internetowych innych ni偶 Sklepu internetowego. Szczeg贸艂y na ten temat znajdziesz w zapisach dotycz膮cych Plik贸w cookies;
 • w celu organizacji konkurs贸w i program贸w lojalno艣ciowych tj. powiadomie艅 o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalno艣ciowym. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat podane s膮 ka偶dorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalno艣ciowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partner贸w, tj. informacje o zam贸wieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie s膮 przez nas wykorzystywane do cel贸w reklamowych. Dok艂adne wskaz贸wki podane s膮 w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w kt贸rym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odno艣nych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza nast臋puj膮ce kategorie odno艣nych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotycz膮ce aktywno艣ci w Sklepie internetowym;
 • dane dotycz膮ce zam贸wie艅 w Sklepie internetowym;
 • dane dotycz膮ce reklamacji skarg i wniosk贸w;
 • dane dotycz膮ce us艂ug marketingowych.

Dobrowolno艣膰 podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek 艣wiadczenia us艂ug przez Administratora danych osobowych za po艣rednictwem Sklepu internetowego.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji zam贸wie艅, us艂ug, dzia艂a艅 marketingowych oraz innych us艂ug wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe b臋d膮 usuni臋te w nast臋puj膮cych przypadkach:

 • kiedy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 zwr贸ci si臋 o ich usuni臋cie lub wycofa udzielon膮 zgod臋;
 • kiedy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 nie podejmuje dzia艂a艅 przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, 偶e przechowywane dane s膮 nieaktualne lub niedok艂adne.

Niekt贸re dane w zakresie: adres e-mail, imi臋 i nazwisko, mog膮 by膰 przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla cel贸w dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszcze艅 zwi膮zanych z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Sklep internetowy ? dane te nie b臋d膮 wykorzystywane do cel贸w marketingowych.Dane dotycz膮ce zam贸wie艅 Towar贸w i us艂ug p艂atnych, konkurs贸w i program贸w lojalno艣ciowych b臋d膮 przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zam贸wienia.Dane dotycz膮ce Klient贸w niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadaj膮cy cyklowi 偶ycia zapisanych na urz膮dzeniach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia w urz膮dzeniu Klienta przez Klienta.Twoje dane osobowe dotycz膮ce preferencji, zachowa艅 i wyboru tre艣ci marketingowych mog膮 by膰 wykorzystywane jako podstawa do podj臋cia zautomatyzowanych decyzji w celu okre艣lenia mo偶liwo艣ci sprzeda偶owych Sklepu internetowego.
Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:

 • organom pa艅stwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, je偶eli si臋 o to do nas zwr贸c膮,
 • dostawcom us艂ug, z kt贸rych korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zam贸wienia. W zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i okoliczno艣ci, podmioty te dzia艂aj膮 na nasze zlecenie albo samodzielnie okre艣laj膮 cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawc贸w znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego.

Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮
Na podstawie RODO masz prawo do:

 • 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych;
 • 偶膮dania sprostowania swoich danych osobowych;
 • 偶膮dania usuni臋cia swoich danych osobowych;
 • 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 偶膮dania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zb臋dnej zw艂oki ? a w ka偶dym razie w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania ? udziela Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku ze zg艂oszonym przez Ciebie 偶膮daniem. W razie potrzeby termin miesi臋czny mo偶e by膰 przed艂u偶ony o kolejne dwa miesi膮ce z uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 偶膮da艅.W ka偶dym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Ci臋 o takim przed艂u偶eniu w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania z podaniem przyczyn op贸藕nienia.Prawo dost臋pu do danych osobowych (art. 15 RODO)Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane.Je偶eli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dost臋pu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przys艂uguj膮cych Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o 藕r贸dle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwi膮zku z przekazaniem tych danych poza Uni臋 Europejsk膮;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Je艣li chcesz za偶膮da膰 dost臋pu do swoich danych osobowych zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.plPrawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)Je偶eli Twoje dane osobowe s膮 nieprawid艂owe masz prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania Twoich danych osobowych.Masz te偶 prawo do 偶膮dania od Administratora uzupe艂nienia Twoich danych osobowych.Je艣li chcesz za偶膮da膰 sprostowania danych osobowych lub ich uzupe艂nienia, zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.pl.Je偶eli dokona艂e艣 rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe mo偶esz sprostowa膰 i uzupe艂nia膰 samodzielnie po zalogowaniu si臋 w Sklepie Internetowym.Prawo do usuni臋cia danych osobowych, tzw. ?prawo do bycia zapomnianym? (art. 17 RODO)Masz prawo 偶膮dania od Administratora danych osobowych usuni臋cia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przesta艂y by膰 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane;
 • wycofa艂e艣 okre艣lon膮 zgod臋, w zakresie w jakim dane osobowe by艂y przetwarzane w oparciu o Twoj膮 zgod臋;
 • Twoje dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wnios艂e艣/wnios艂a艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest zwi膮zane z marketingiem bezpo艣rednim;
 • wnios艂e艣/wnios艂a艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zwi膮zku z przetwarzaniem niezb臋dnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezb臋dnego dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stron臋 trzeci膮.

Pomimo zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych Administrator danych osobowych mo偶e przetwarza膰 Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.Je艣li chcesz za偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych osobowych zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.pl Prawo do zg艂oszenia 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)Masz prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawid艂owo艣膰 swoich danych osobowych ? Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalaj膮cy sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usuni臋cia danych osobowych za偶膮dasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przesta艂y by膰 potrzebne do cel贸w przetwarzania, ale s膮 one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszcze艅;
 • gdy zg艂osi艂e艣/zg艂osi艂a艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ? do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych s膮 nadrz臋dne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Je艣li chcesz za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.plPrawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)Masz prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w zwi膮zku z:

 • przetwarzaniem niezb臋dnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezb臋dnego dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stron臋 trzeci膮;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpo艣redniego.

Je艣li chcesz zg艂osi膰 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.plPrawo do 偶膮dania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego oraz przes艂a膰 je innemu administratorowi danych osobowych.Mo偶esz r贸wnie偶 za偶膮da膰, aby to Administrator danych osobowych przes艂a艂 bezpo艣rednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie mo偶liwe).Je艣li chcesz za偶膮da膰 przeniesienia swoich danych osobowych zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.plPrawo do cofni臋cia zgodyMo偶esz cofn膮膰 udzielon膮 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.Cofni臋cie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofni臋ciem.Je艣li chcesz cofn膮膰 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych zg艂o艣 swoje 偶膮danie na adres: info@paperstudio.pl lub skorzysta膰 z odpowiednich funkcjonalno艣ci w Koncie.Skarga do organu nadzorczegoJe偶eli s膮dzisz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia.W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).Pliki ?cookies?Informacje og贸lnePodczas przegl膮dania stron internetowych Sklepu internetowego s膮 u偶ywane pliki ?cookies?, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, kt贸re s膮 zapisywane w Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym w zwi膮zku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne dzia艂anie stron internetowych Sklepu Internetowego.Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosowa膰 Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.Pliki ?cookies? zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.Bezpiecze艅stwoStosowane przez nas pliki ?cookies? s膮 bezpieczne dla Twoich urz膮dze艅. W szczeg贸lno艣ci nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do Twoich urz膮dze艅 poprzez pliki ?cookies? wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego.Rodzaje plik贸w ?cookies?Stosujemy dwa rodzaje plik贸w cookies:

 • Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na Twoim urz膮dzeniu i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci Twojego urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Twojego urz膮dzenia.
 • Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na Twoim urz膮dzeniu i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z Twojego urz膮dzenia. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Twojego urz膮dzenia.

CeleWykorzystujemy tak偶e pliki ?cookies? podmiot贸w zewn臋trznych w nast臋puj膮cych celach:

 • prezentacji 艢wiadectwa Zgodno艣ci ? za po艣rednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl ? przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gw贸藕d藕 sp. p. z siedzib膮 w Krakowie,
 • tworzenia statystyk ? pomagaj膮cych zrozumie膰 spos贸b korzystania przez Klient贸w ze Sklepu Internetowego, co umo偶liwia ulepszanie jego struktury i zawarto艣ci za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych Google Analytics ? przez Google Inc. z siedzib膮 w USA,
 • okre艣lania profilu Klient贸w ? a nast臋pnie wy艣wietlania dopasowanych pod jego k膮tem materia艂贸w w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narz臋dzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords ? przez Google Inc. z siedzib膮 w USA,
 • analizowania aktywno艣ci Klient贸w ? dopasowywania wy艣wietlanych im tre艣ci do ich profilu, co umo偶liwia ulepszanie zarz膮dzania kampaniami reklamowymi za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych DoubleClick ? przez Google Inc. z siedzib膮 w USA,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomoc膮 serwisu spo艂eczno艣ciowego Facebook.com ? przez Facebook Inc. z siedzib膮 w USA lub Facebook Ireland z siedzib膮 w Irlandii,
 • w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klient贸w z przeprowadzonego zakupu lub obj臋cia zakup贸w ochron膮 Kupuj膮cego przez: Trusted Shops GmbH z siedzib膮 w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c,
 • prezentowania i wyra偶enia opinii na stronach internetowych zewn臋trznego serwisu internetowego Ceneo.pl ? przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu,
 • informowania Klient贸w o tym, w kt贸rym sklepie kupi膮 poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzeda偶y oferuje sklep oraz jak膮 ma opini臋 w艣r贸d Klient贸w za pomoc膮 serwisu skapiec.pl przez Sk膮piec Sp. z o.o. z siedzib膮 we Wroc艂awiu,
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego pobieranych z zewn臋trznego serwisu internetowego Opineo.pl ? przez Opineo.pl sp. z o.o. z siedzib膮 we Wroc艂awiu,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomoc膮 serwisu spo艂eczno艣ciowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzib膮 w USA,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomoc膮 serwisu spo艂eczno艣ciowego LinkedIn.com ? przez LinkedIn Ireland Ltd. z siedzib膮 w Irlandii,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomoc膮 serwis贸w spo艂eczno艣ciowych przy u偶yciu narz臋dzia addthis.com ? przez AddThis Inc. z siedzib膮 w USA,
 • u艂atwienia komunikacji za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu narz臋dzia skype.com ? przez Microsoft Corporation z siedzib膮 w USA,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomoc膮 serwisu spo艂eczno艣ciowego twitter.com ? przez Twitter Inc. z siedzib膮 w USA,
 • zamieszczania opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klient贸w z przeprowadzonego zakupu ? przez Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzib膮 w 艁odzi.

Aby pozna膰 zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie si臋 politykami prywatno艣ci wy偶ej wskazanych firm.Cookies mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mog膮 zosta膰 zachowane informacje o sposobie poruszania si臋 przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.Aby przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google, mo偶esz skorzysta膰 z narz臋dzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.Za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi, mo偶esz samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez Cookies do Twojego urz膮dzenia. Ustawienia te mo偶esz zmieni膰 tak, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu na Twoim urz膮dzeniu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach Twojego oprogramowania (przegl膮darki internetowej).