Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Sprawdź nasz krótki przewodnik o procesie składania zamówień, ustalania
i podziału nakładu a także personalizacji.
Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub złóż zamówienie przez email.

 

Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Jaki jest czas realizacji?

Zamówienia realizowane są zgodnie z czasem realizacji podanym w górnej części formularza przy wybranej papeterii. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych. 

Czy zaproszenia mogą mieć wykropkowane miejsce/miejsca?

Tak, zaproszenia mogą mieć wykropkowane miejsce na personalizację gości lub na poszczególne informacje w treści. Wszystkie opcje skonfigurujesz wypełniając formularz przy zamawianej przez Ciebie papeterii

Czy zaproszenia mogą mieć wypisane kogo zapraszam?

Tak, możesz wybrać personalizację listy gości. Opcję personalizacji zaznacz w formularzu personalizacji

Czy mogę zmienić czcionkę ?

Tak, możesz dokonać zmian czcionki, jednak przy zamówieniach nakładów pow. 30 sztuk. W przypadku nakładów mniejszych nie ma możliwości zamian czcionki

Czy mogę zmienić układ tekst w środku zaproszenia ?

Tak, możesz dokonać zmian w układzie zaproszenia ( opcja dotyczy zamówień obejmujących projekt wstępny ( wysyłany jest dla nakładu pow.30 sztuk).

Czy otrzymam projekt

Projekty wysyłane są przy zamówieniach pow.30 sztuk. W przypadku zamówienia mniejszego nakładu – zamówienie personalizowane jest na podstawie wypełnionego formularza na stronie i przekazywane bezpośrednio do druku.

Jak zamawiać - krok po kroku

* Personalizacja zaproszeń

Zaproszenia możesz spersonalizować pod kątem treści ( w polu treść zaproszenia – możesz dodać własną, zmodyfikowaną treść zawierającą poszczególne informacje jak i zaznaczyć za pomocą znaków “xxx” lub “….” miejsce które mamy pozostawić np. wolne w celu własnoręcznego uzupełnienia np. data, godzina

* Personalizacja listy gości

Zaproszenia możesz spersonalizować pod względem listy gości, natomiast należy pamiętać aby lista została przesłana w formie odmienionej.
Lista persornalizacji jest pobierana z formularza i nie wprowadzamy w niej zmian, dlatego ważne jest aby zawierała wszelkie przedrostki jakich chcesz użyć np. Sz.P. | W.P. oraz odmionę imion i nazwisk.

*** jeżeli chcsz zmodyfikować listę, wprowadzić poprawki – istnieje taka możliwość jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wydrukowane.
W celu zmodyfirkowania prosimy o kontakt mejlowy wraz z przesłaniem nowej, zaaktualizowanej listy którą dodamy do zamówienia.

Jak ustalić nakład zaproszeń?

W górnej części formularza znajdziesz informację odnośnie wyboru nakładu  zgodnie z którym zamówienia są realizowane.
Nakłady możesz łączyć w kwestii personalizacji listy gości ( wypisane + wykropkowane), ale niestety nie ma możliwości łączenia nakładów np. z 2 różnych wzorów czy aby 1 z zaproszeń posiadało inny napis na okładce (- w tym celu należy ponownie wypełnić formularz i dodać do koszyka jako osobne zaproszenie)

Personalizowane + wykropkowane

W przypadku personalizacji listy gości nakłady mogą się łączyć co oznacza, iż nakład może zostać spersonalizowany zgodnie z listą gości oraz kilka zaproszeń może być pozostawionych z wykropkowanym miejscem na odręczne wypisanie gości ( zaproszenia w polu personalizacji zostaną wykropkowane).

*** Aby nakład personalizowany uwzględniał zaproszenia wykropkowane należy uwzględnić sumę ilości zaproszeń personalizowanych + wykropkowanych w polu “ilość”.

 

Zmiany i poprawki w treści lub personalizacji

Jeżeli chcesz dokonać zmiany w liście gości, bardzo prosimy o przesłanie nowej, pełnej listy gości. 
Niestety po złożonym zamówieniu nie mamy możliwości wprowadzenia w niej zmian, jedynie zastąpienie nową, pełną wersją. 

Czcionki, rebusy, sentencje itp

W zaproszeniach obejmujących projekt wstępny tj. od 30 sztuk – istnieje możliwość wprowadzenia zmian czcionek, układów tekstów itp.
W celu wprowadzenia takich zmian – należy je uwzględnić w polu uwag dodatkowych podczas wypełniania formularza personalizacji. Zamiany zostaną uwzględnione podczas przygotowywania projektów wstępnych.
Nie ma możliwości wprowadzania zmian w przypadku gdy zamówienie obejmuje nakład 12-29 sztuk.

Dodatkowe najczęściej zadawane pytania

Czas relizacji

Przy każdym z wybranych produktów znajdziesz średni czas realizacji. Czas realizacji podawany jest w dniach roboczych oraz liczony jest od momentu złożenia i opłacenia zamówienia a także przesłania pełnych danych.

Projekty wstępne wysyłane są przy zamówieniach obejmujący nakład powyżej 30 sztuk.
W przypadku zaproszeń o mniejszych nakładach – zamówienie przekazywane jest do druku i konfigurowane zgodnie z projektem poglądowym.

Teksty przesłane w formularzach przed drukiem są formatowane oraz wyśrodkowywane.

Rozmiary czcionek i fontów odwzorowywane są zgodnie z przedstawionym wzorem. Bardzo prosimy o nieużywanie caps-locka podczas wypełniania formularzy.
W zaproszeniach istnieje możliwość zmiany czcionki podstawowej a także pobocznej.

W zaproszeniach istnieje możliwość zmiany tekstu oraz jego układu
( np. tekstu ciągłego na tabelaryczny) – ( dot. zamówień przy nakładach pow. 30 sztuk).
Zmiany treści dot. okładek oraz przeznaczenia zaproszenia ustalane są indywidualnie. 
W tym przypadku bardzo prosimy o kontakt z nami 

 

Jeżeli chcesz zamówić zaproszenia w proporcji:część personalizowanych wg. listy gości a część np. z wykropkowanym miejscem: podaj w polu personalizacji listę gości, a następnie w polu “ilość” zwiększ liczbę zaproszeń o zaproszenia puste tzn. Jeżeli potrzebujesz 12 szt. z pełną personalizacją a 3 z wykropkowanym miejscem dot. personalizacji listy gości – w polu “ilość” wpisz nakład całkowity : 15 sztuk

Możesz domówić zaproszenia po przez ponowne złożenie zamówienia i wyborem przedziału nakładowego

Jeżeli chcesz dokonać zmiany np. wierszyka, cytatu zawartego w zaproszenia – wystarczy dodać tą informację w polu “uwagi”.
W przypadku braku podania informacji odnośnie zmiany sentencji, zostanie wydrukowana przykładowa.
Jeżeli chcesz, aby tekst został zmodyfikowany np. została usunięta informacja odnośnie przyjęcia – uprzejmie prosimy o podanie tej zmiany w uwagach dodatkowych.

Jeżeli dokonałeś wyboru zaproszenia ze zdjęciem – bardzo prosimy o przesłanie fotografii bezpośrednio na nasz adres email : info@paperstudio.pl
Zdjęcia drukowane są cyfrowo, zgodnie z profilem kolorystycznym ISO.
Pamiętaj iż kolorystyka zdjęć po wydruku może różnić się od kolorystyki wyświetlanej na ekranie telefonu a także zdjęć drukowanych na canvas z sesji zdjęciowych np. noworodków.

Do wszystkich zaproszeń istnieje możliwość domówienia dodatków.
Dodatki projektowane są zgodnie z motywem przewodnim zaproszenia.

Niestety nie udostępniamy wzorów zaproszeń, projektów do przedruku, a także w celu wykorzystania na własny użytek.
Wzór wykorzystywany jest jedynie w drukach realizowanych przez Naszą firmę.