Zwroty

Masz prawo zwrócić (prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży) zakupiony towar, bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

* Produkty nie podlegające zwrotom : produkty personalizowane i wykonane na wyraźne życzenie klienta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając pocztą elektroniczną na adres:

info@paperstudio.pl oświadczenie dot. odstąpnia od umowy kupna-sprzedaży

Spakowane produkty wraz z formularzem zwrotu i paragonem odeślij przesyłką opłaconą z góry na adres:

PAPERSTUDIO

ul. Fabryczna 15

26-200 Końskie.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot należności za produkt nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jaki został użyty przy zakupie produktu.

Jeśli jako forma płatności została wybrana płatność za pobraniem, prosimy o podanie w formularzu zwrotu numeru konta bankowego, na które dokonamy zwrotu płatności.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu.

W celu zareklamowania zakupionego produktu należy powiadomić Nas drogą elektroniczną na adres: info@paperstudio.pl, w tytule maila wpisując „Reklamacja” oraz opisując powody i przyczynę reklamowanego towaru.

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres:

PAPERSTUDIO / FHU LIEFERUM EWA TELKA
ul. Fabryczna 15
26-200 Końskie
z dopiskiem „Reklamacja”

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię  o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: 

  • błędy leżące po stronie klienta  tj. nieprawidłowa data, brak prawidłowej odmiany imion i nazwisk, miejscowości 

  • błędy, nieprawidłowości po akceptacji projektu wstępnego tzn: w przypadku zaakceptowania projektu wstępnego z błędną np. datą. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.